Net Design Shop : Ready Shopping site
Member Login                  Search :             language    :   


คำสำหรับใช้ในการค้นหา :

bim100

 

bim มังคุด

 

asianlife

 

อาหารเสริม

 
bim
 สถิติผู้ชมเว็บไซต์


เว็บไซต์ BIM100KALASIN.com ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพื่อภูมิคุ้มกันสมดุล ยินดีต้อนรับ

 


BIM100 เกิดจากศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยได้ริเริ่มแนวทางใหม่ ด้วยการใช้อาหารสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลเพื่อป้องกันโรคภัย และทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับที่สมดุล ไร้ซึ่งโรคภัย การนำเสนอผลงานวิจัยอย่างที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้ถึงนั้น ดังนั้นจึงได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ BIM100 ในด้านต่างๆก่อนจะสรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีผลต่อการปรับ Th1,Th2,Th17และTreg ในลักษณะแตกต่างกัน อธิบายได้ว่าประสิทธิภาพของ BIM100 สร้างภุมิค้มกันที่สมดุล เป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพอย่างสมดุลของเม็ดเลือดขาว 4 ชนิด คือ

(1).Th1กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และ มะเร็งได้ดีขึ้น

(2).Th2กระตุ้นให้ระบบภุมิค้มกันจัดการกับสารก่อภูมิแพ้ และ หนอนพยาธิ ได้ดีขึ้น

(3).Th17กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายที่เหลือจากการจัดการของ Th1 Th2 –Th1,Th2และTh17 มื่อมีมากเกินไป
จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันมากเกิน จนเกิดอาการแพ้ภูมิตัวเอง 

(4) Treg กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันที่มากไป กลับสู่สภาวะสมดุล. มีการเชิญผู้เจ็บป่วยจริงในด้านต่างๆเพื่อเป็นการเก็บข้อมูล
มาเล่าเรื่องราวที่ผู้ป่วยประสบมาเพื่อเป็น ความรู้ และเข้าใจได้อย่างถูกต้อง

BIM100 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยมีประสิทธิภาพสูง อุดมด้วยสารสกัดจากมังคุด GM-1 แซนโทนส์ที่ดีที่สุดในปริมาณมาตรฐาน

ผ่านกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์รับรองมาตรฐานจาก APPO

 

“ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์จาก Operation BIM เช่น การ์ซีเนีย แคปซูล, ไดอาบีน็อกซ์ แคปซูล, อาธริน็อกซ์ แคปซูล, นอไรซิส แคปซูล และทูมอริด แคปซูลจะช่วยดูแลสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคให้ดีขึ้นได้ แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ไม่ใช่ยา ข้อแนะนำเหล่านี้รวบรวมจากผู้บริโภคที่เคยรับประทาน แล้วได้ผล มีความประทับใจ ซึ่งเกิดขึ้นจากการปรับระดับภูมิคุ้มกันของผู้บิรโภคให้สมดุลด้วยตัวเอง ไม่ได้เกิดขึ้นจากการแก้ไข บำบัด บรรเทา ป้องกัน หรือรักษาอาการต่างๆด้วยฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์โดยตรง เพราะฉะนั้นควรระมัดระวังในการแนะนำ ไม่ให้เกิดความเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์จาก Operation BIM เป็นยา” คำถาม-คำตอบผลิตภัณฑ์เอเชี่ยนไลฟ์

0


bim
28 กันยายน 2013 | 17:16:16

BIM100ภูมิแพ้
05 ตุลาคม 2013 | 15:30:10
อ่านต่อ ...
BIM100เบาหวาน
05 ตุลาคม 2013 | 15:31:05
อ่านต่อ ...
BIM100ข้อเข่า
05 ตุลาคม 2013 | 15:41:47
อ่านต่อ ...
BIM100มะเร็ง
05 ตุลาคม 2013 | 16:07:18
อ่านต่อ ...
BIM100กรดไหลย้อน
05 ตุลาคม 2013 | 15:58:54
อ่านต่อ ...

bimแผลเบาหวาน
28 กันยายน 2013 | 17:01:22bimเบาหวาน
28 กันยายน 2013 | 16:59:17bimภูมิแพ้และปวดเข่า
28 กันยายน 2013 | 16:58:07bimข่าวนักวิจัยไทย
28 กันยายน 2013 | 16:57:14bimสะเก็ดเงิน
28 กันยายน 2013 | 16:56:35bimดร.เสรีแถลง
28 กันยายน 2013 | 16:55:58
กระทุ้ของฉัน
09 กันยายน 2013 | 13:36:02
view 988 | comments 1